Paneroles, Mosques, Mosquits, Formigues, Ácars de la pols (al·lèrgens), Coloms, Ratpenats, Rates, Ratolins, Puces